آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی
وب دایرکتوری

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

ملّت ایران باید خود را قوی کند؛ این حرف من است... اگر یک ملّتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور میگویند. بعضی ملّتها هستند که امیدی وجود ندارد که بخواهند در خود آن نیرویی را که بتوانند مقابله کنند با زورگویان و گردن‌کلفت‌های عالم، ایجاد کنند؛ امّا ملّت ما این‌جور نیست؛ ملّت ما به ‌سمت اقتدار ملّی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است.(مقام معظم رهبری )

با نظرات خود به بهبود وبلاگ کمک نمایید.


ایمیل:m77baghani@chmail.ir

۲۹اسفند

طراحان برتر وب tbweb.ir
۲۳اسفند

رسانه ها، مراکز فرهنگی، مدارس، دانشگاه ها، سمن ها و ... عملکرد مثبتی در این زمینه نداشتند . این افکار فروخته و حرف های نزده به دنبال مفری می گردند تا مانند آتشفشانی فوران نموده و خود را بروز دهند.

                                                

طراحان برتر وب tbweb.ir
۲۲اسفند

                                                             

طراحان برتر وب tbweb.ir
۲۲اسفند
طراحان برتر وب tbweb.ir
۲۲اسفند
طراحان برتر وب tbweb.ir
۱۳آبان
طراحان برتر وب tbweb.ir
۱۳آبان
طراحان برتر وب tbweb.ir