بایگانی آذر ۱۳۹۲ :: آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی
وب دایرکتوری

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

ملّت ایران باید خود را قوی کند؛ این حرف من است... اگر یک ملّتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور میگویند. بعضی ملّتها هستند که امیدی وجود ندارد که بخواهند در خود آن نیرویی را که بتوانند مقابله کنند با زورگویان و گردن‌کلفت‌های عالم، ایجاد کنند؛ امّا ملّت ما این‌جور نیست؛ ملّت ما به ‌سمت اقتدار ملّی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است.(مقام معظم رهبری )

با نظرات خود به بهبود وبلاگ کمک نمایید.


ایمیل:m77baghani@chmail.ir

۹ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۴آذر
طراحان برتر وب tbweb.ir
۱۴آذر

شکل گیری تفکر بسیجی

مطالعه سطحی و نگاه اولیه به موضوع می گوید پس از اینکه مرکز فساد و جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان همان سال به تصرف در آمد که به تعبیر امام (ره) انقلاب دوم نام گرفت. حضور ناوگان آمریکا در خلیج فارس چهره واقعی به خود گرفت و در نتیجه خطر حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بسیار جدی بود

طراحان برتر وب tbweb.ir
۱۲آذر

بسیج مردمی در برخی از کشور های جهان

1-ارتش آزادی بخش چین:نیروهای مردمی در چین که چند صد میلیون نفرند،از کارگران و کشاورزان بین سنین 16 تا 50 ساله تشکیل شده اند.

طراحان برتر وب tbweb.ir
۱۱آذر

تعریف بسیج از دیدگاه امام خامنه ای و امام خمینی

واژه بسیج


بسیج به معنی فراهم آوردن-تهیه کردن-رخت سفر -آمادگی- تجهیزات-قصد اراده-آماده کردن نیروهای نظامی

طراحان برتر وب tbweb.ir
۰۷آذر

صلح در فرهنگها به چه معناست؟

با توجه به مفهوم کرامت انسانی و جایگاه ویژه این مخلوق الهی در هستی، روشن است که همه انسانها از حق تمتع از صلح و عدالت برخوردارند و باید باشند. حق بر صلح و عدالت، اساسی ترین حق انسانها و نوع بشر است  و تروریسم، جنگ، تحریم، تبعیض، آپارتاید، تهدید و تحقیر، ناقض این حق اساسی خواهند بود.

طراحان برتر وب tbweb.ir
۰۵آذر

صلح

در ادبیات قدیم پارسی صُلح هم‌معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است، در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته و با تفکرهای شرق آسیایی و بعدها تفکرات مسیحی که صلح درونی را معرفی کرده‌اند آمیخته شده‌است

طراحان برتر وب tbweb.ir
۰۵آذر

با گذشت سه دهه از عمر جمهوری اسلامی به عنوان نخستین نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه تشیع سیاسی، تمایل به بقا و نیاز به پایداری از یک سو و نگرانی از تهدیدات و چالش براندازی و سرنگونی از سوی دیگر، هنوز یکی از دغدغه‌های این نظام است.

طراحان برتر وب tbweb.ir
۰۳آذر

شب دوم محرم 92 میثم مطیعی

(در میدان می مانم تا نفس آخرم ...)

طراحان برتر وب tbweb.ir
۰۳آذر
طراحان برتر وب tbweb.ir